Структура 2020/2021 навчального року

Організація освітнього процесу у ЗДО здійснюєтся відповідно до Закону України про дошкільну освіту.

Мова освітнього процесу в закладі дошкільної освіти № 266 - українська.

Відповідно до Положення про заклад дошкільної освіти,від 12 березня 2003 р. N 305, навчальний рік у ньому розпочинається 1 вересня і закінчуєтся 31 травня.

Діяльність ЗДО № 266 регламентується планом роботи на рік , що схвалюється педагогічною радою закладу, затверджується його керівником і погоджується з органом управління освітою.

2020/2021 навчальний рік розпочинається 1 вересня 2020 року святом - День знань і закінчується 29 травня 2021 року

Кiлькiсть переглядiв: 366