Аналіз роботи ЗДО № 266 за 2019/2020 навчальний рік

Комунальний заклад «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 266 комбінованого типу Харківської міської ради» Слобідського району м.Харкова (далі - ЗДО № 266) функціонує з 1969 року. Типова споруда розташована за адресою: м. Харків, 61162, проспект Льва Ландау, буд. 12/1, тел. 725-84-28. ЗДО № 266 розрахований на 12груп (220 дітей) віком від 1,5до 6 років.

У 2019/2020 навчальному році в ЗДО № 266 функціонували 12 груп: (295 чол.), з них 3групи ясельні (75 чол.), 9 – дошкільних (220 чол.), з яких 4 спеціальні, 3 санаторні: 2 групи (56 чол.) працюють з 9,0 годинним режимом та 1 група – з 10,5 денним режимом та 2 масові групи : 1 група (33 чол.) – з 9,0 денним режимом та 1 група (32 чол.) – з 10,5 денним режимом.

Очолює ЗДО № 266 Крівошеєва Ірина Олексіївна, стаж педагогічної роботи– 42років, з них на даній посаді – 15 років, має вищу педагогічну освіту, кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії», педагогічне звання «вихователь-методист», нагороджена нагрудним знаком «Відмінник освіти». Вихователь-методист – Фесенко Тетяна Олександрівна, стаж педагогічної роботи –3 років, має вищу педагогічну освіту».

У ЗДО № 266 працює 17 вихователів, 3 вчителя-дефектолога, 1 вчитель - логопед, 2 музичних керівника, 2 практичних психолога.

ЗДО № 266 повністю укомплектований обслуговуючим персоналом. Протягом 2019/2020 навчального року заступником завідувача з господарства працювала Ковальова Наталія Василівна, освіта – середня-спеціальна, стаж роботи – 12 років, в ЗДО № 266 – 7 роки. Сестра медична старша Бєлих Вікторія В`ячеславівна, освіта середня-спеціальна, стаж роботи 21 років, з них в ЗДО – 17 років, має кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії».

Упродовж 2019/2020 навчального року колектив ЗДО працював над реалізацією трьох пріоритетних завдань, що були обрані та ухвалені педагогічною радою:

1. Розвиток у дітей дошкільного віку основних фізичних якостей на основі упровадження в практику роботи технології роуп-скіппінгу (стрибків через скакалку).

2. Проведення економічного виховання дітей дошкільного віку на основі упровадження технології «економічний ігроленд».

3. Формування природничо-екологічної компетенції дошкільників шляхом використання інтелектуальних карт як засобу символізації та систематизації інформації про природу рідного краю.

З метою розвитку фізичних якостей дошкільників у процесі фізкультурно-оздоровчої роботи, що здійснювалась упродовж року на основі використання роуп-кіппінгу (стрибків через скакалку) вихователем-методистом МастіхіноюН.С. та сестрою медичною старшою Бєлих В.В. було оновлено підходи до проведення занять з освітньої лінії «Здоров’я та фізичний розвиток», а саме: внесено виконання загальнорозвиваючих вправ, а також ігор з використанням технології роуп-скіппінгу упродовж дня з метою виконання вимог нової редакції Базового компоненту дошкільної освіти. Внесено зміни і до системи роботи з фізичного виховання під час прогулянок (рухливі ігри з використанням технології роуп-скіппінгу (стрибків через скакалку).

Робота, що планувалась та проводилась з дошкільниками з метою формування у них основних фізичних якостей та розвитку рухових здібностей дітей дошкільного віку шляхом використання технології роуп-скіппінгу (стрибків через скакалку) як складової здоров’язбережувальних технологій та вправ спортивного характеру, що комплексно застосовувалися в різних формах роботи, відповідала їх віку, рівню сформованості компетенції нової редакції Базового компоненту.

Сестрою медичною старшою на допомогу вихователям було розроблено:

- схеми роботи щодо оптимізації використання технології роуп-скіппінгу (стрибків через скакалку) у системі роботи з дітьми дошкільного віку;

- методичні рекомендації відповідно до складених схем роботи з технології роуп-скіппінгу (стрибків через скакалку) з урахуванням вимог нової редакції Базового компоненту дошкільної освіти.

На допомогу педагогам вихователем-методистом було оновлено добірку методичних порад та рекомендацій на тему: «Проведення роботи з фізичного виховання дошкільників у межах функціонування «Школи сприяння здоров’ю» матеріалами, що розкривають особливості застосування технології роуп-скіппінгу (стрибків через скакалку) в системі роботи з дошкільниками різного віку під час фізкультурно-оздоровчої роботи.

Для методичної підтримки педагогів щодо проведення роботи з нової редакції Базового компоненту дошкільної освіти були розроблені конспекти занять, розваг для різних вікових груп, основою яких стали вправи з використанням технології роуп-скіппінгу (стрибків через скакалку) творчою міні-групою, до складу якої увійшли вихователь-методист Мастіхіна Н.С., вихователі: Сімкіна Н.М., Кізь Н.М., Дяченко С.А.

Члени робочої міні-групи Сімкіна Н.М., Кізь Н.М., Дяченко С.А. приймали активну участь у розробці шляхів подолання ускладнень, що виникали у процесі роботи над проблемою удосконалення фізичного розвитку дітей дошкільного віку упродовж дня, формування у них основних фізичних якостей шляхом використання технології роуп-скіппінгу (стрибків через скакалку), що дозволили значно урізноманітнити форми організації дітей. Упровадження в практику роботи сюжетних та тематичних занять з освітньої лінії «Особистість дитини» нової редакції Базового компоненту дошкільної освіти, побудованих на основі застосування вправ з технології роуп-скіппінгу (стрибків через скакалку), дозволило створити інтерес до цієї діяьності, а також активізувати творчий пошук педагогів з цього питання.

Вихователем-методистом, було оновлено систему планування різних видів рухливих ігор та вправ з елементами спорту з використанням технології роуп-скіппінгу (стрибків через скакалку).

Накопичення інформації щодо використання технології роуп-скіппінгу (стрибків через скакалку) як складової здоров’язбережувальних технологій та її постійне оновлення дозволили не лише підвищити рівень обізнаності педагогів, але й створити умови для розробки власного алгоритму роботи з цього питання.

Результативними та дієвими формами роботи з підвищення професійного рівня стали:

- педагогічні ради, консультації вихователя-методиста, практичного психолога, вчителів-логопедів;

- активна співпраця ЗДО та комунального закладу «Харківська гуманітарно-педагогічна академія Харківської обласної ради»;

- участь педагогів у районних та міських методичних заходах;

- співпраця з комунальним закладом «Харківський інклюзивно-ресурсний центр» Харківської міської ради.

Упродовж року в ЗДО здійснювалась робота методичної служби з самоосвіти педагогів, що проводилась в основному за такими напрямками:

- самоосвіта педагогів з різних аспектів життєдіяльності дітей;

- ознайомлення з періодичною професійною пресою;

- поглиблена індивідуальна робота над науково-методичною темою досвідченими педагогами з різних аспектів дошкільної освіти.

Окрім самоосвіти в закладі використовувались й інші форми підвищення науково-теоретичного рівня педагогів: відвідування методичних об’єднань, педагогічних майстерень, майстер-класів на базі ЗДО району, вивчення прогресивного педагогічного досвіду з актуальних проблем дошкільної освіти засобами Інтернет-ресурсів. З метою підвищення теоретичного рівня та фахової підготовки колективу були придбані новинки методичної літератури, наочні матеріали, розвивальні та дидактичні ігри, виписані періодичні фахові видання, які шляхом самоосвіти опрацьовували протягом навчального року педагоги.

Використання технології роуп-скіппінгу (стрибків через скакалку) дозволило не лише оптимізувати роботу з питання розвитку фізичних якостей дошкільників, але й закріпити у них навички виконання певного виду фізичних вправ (основних, загально - розвиваючих) з амплітудою. Діти привчились діяти відповідно до правил, вони опанували навичками спілкування під час ігор та вправ, вибору ведучого за допомогою лічилки тощо.

Реалізація цього річного завдання упродовж 2019/2020 навчального року, дозволила обрати нові напрямки діяльності ЗДО № 266 у системі функціонування «Школи сприяння здоров’ю», значно розширивши форми проведення оздоровчо-профілактичної діяльності з дітьми дошкільного віку. Так, під час прогулянок у роботі з вихованцями різного віку вихователі застосовували різні види ігор з використанням технології роуп-скіппінгу (стрибків через скакалку). Значно покращено показники рівня розвитку навичок виконання різних видів рухів, розвитку фізичних якостей дошкільників завдяки тому, що вихователі застосовували оздоровчо-профілактичні комплекси вправ згідно рівня складності.

Завдання з освітньої лінії «Особистість дитини» нової редакції Базового компоненту дошкільної освіти в комплексі використовувались у різних видах життєдіяльності дошкільників упродовж дня. Так, під час проведення різних видів та типів занять з інших освітніх ліній вихователями застосовувались фізхвилинки.

Упродовж року проводились комплексні заняття, спортивні свята та розваги, естафети, де застосовувались технології роуп-скіппінгу (стрибків через скакалку). До різних видів роботи з дітьми з освітньої лінії «Здоров’я та фізичний розвиток» активно залучали батьків, які надавали допомогу у виготовленні атрибутів до спортивних ігор та змагань, приймали активну участь у спортивних заходах.

Особливу увагу в роботі з дошкільниками спеціальних та санаторних груп вихователі приділяли розвитку координації рухів, вмінню виконувати послідовність складних циклічних рухів під час виконання вправ та ігор з використанням технології роуп-скіппінгу (стрибків через скакалку). Також вони займались формуванням у дошкільників з особливими освітніми потребами основ здоров’язбережувальної компетенції.

Окремо здійснювалась оздоровчо-профілактична робота (вправи на розвиток дрібної моторики рук, корекцію постави з використанням технології роуп-скіппінгу (стрибків через скакалку). Ця діяльність сприяла формуванню у вихованців з особливими освітніми потребами правильної постави, поліпшенню роботи кори головного мозку, розвитку їх пізнавальної активності шляхом стимулювання моторики рук.

У результаті створення відповідних умов, що сприяли цілісній здоров’язбережувальної спрямованості роботи у ЗДО № 266 упродовж 2019/2020 навчального року спостерігалось стабільне поліпшення показників здоров’я вихованців всіх вікових груп.

Про результативність роботи свідчать такі показники фізичної підготовки дітей:

- 43 % дітей 6-го року життя мають високий рівень фізичного розвитку; 14% - низький; 40 % - середній;

- 33 % дітей 5-го року життя мають високий рівень фізичного розвитку; 22 % - низький; 45%- середній;

- 26 % дітей 4-го року життя мають високий рівень фізичного розвитку; 30 % - низький; 47%- середній.

Робота з освітньої лінії «Особистість дитини» нової редакції Базового компоненту дошкільної освіти проводилась під керівництвом практичного психолога Цигичко Т.П.

Практичний психолог ЗДО упродовж року співпрацювала з вихователями, надаючи їм ґрунтовні психологічні поради з метою реалізації принципів особистісно орієнтованого підходу за інноваційною педагогічною технологію О. Бєлкіна. Вона допомагала вихователям спланувати різні види роботи щодо збереження соціального та емоційного здоров’я вихованців груп загального розвитку, санаторних та спеціальних груп. Цигичко Т.П. проводила діагностування дошкільників, а також на основі отриманих матеріалів здійснювала індивідуальну роботу з ними самостійно, надавала рекомендації педагогам.

Цигичко Т.П. розробила методичні рекомендації по роботі з дітьми з особливими освітніми потребами, співпрацюючи з цього питання з вчителем- дефектологом Котелевець М.М. Це забезпечило оновлення форм та методів роботи з дошкільниками з освітньої лінії «Особистість дитини» нової редакції Базового компоненту дошкільної освіти, а також створило умови для повноцінного опанування ними основами особистісно-ціннісної компетенції.

Для ефективної роботи з батьками з фізичного виховання було проведено бесіди та консультації. Так, у листопаді 2019 року для батьків санаторних та спеціальних груп було проведено колективні консультації на тему: «Система зміцнення здоров`я дітей з особливими освітніми потребами засобами технології «розумна фізкультура» та «Проспівування лікувальних звуків у системі роботи з дітьми з вадами мовлення», для батьків груп загального розвитку – «Дотримання рухового режиму дітей дошкільного віку упродовж дня».

Також у листопаді, під час засідань клубу «Молоді батьки», розглядались питання на тему: «Особистісне зростання дитини дошкільника», метою якого було надати батькам поради щодо морально-етичного виховання дошкільників та пояснити основні принципи формування позитивної «Я» - концепції, її соціального становлення.

Найбільш ефективними формами роботи з батьками були визнані спеціально організовані обговорення питання проведення роботи з фізичного виховання під час батьківських зборів, де поруч з вихователями та адміністрацією були присутні сестра медична старша, а в санаторних та спеціальних групах лікарі – спеціалісти (окуліст, лікар ЛФК та інші). Така форма роботи дозволила батькам отримати вичерпну інформацію щодо проведення фізкультурно-оздоровчої роботи з дітьми у дома із застосуванням роуп-скіпінгу (стрибків через скакалку).

Тематичне вивчення роботи з даного питання дозволило визначити належний рівень оснащеності педагогічного процесу, ефективність роботи з батьками. Поряд з цим у ході тематичного вивчення були виявлені недоліки:

- у процесі самоосвіти Потрасай О.О. не в повній мірі проводилась діяльність, спрямована на вивчення сучасних підходів до проведення оздоровчо-профілактичної роботи з дітьми з особливими освітніми потребами з використанням технології роуп-скіппінгу (стрибків через скакалку);

- у спеціальній групі для дітей із ЗПР№ 4, 6-го року життя (вихователь Купріна С.М.) неефективно використовувала технології роуп-скіппінгу (стрибків через скакалку) під час ігор на прогулянках;

- в усіх вікових групах під час проведення спортивних ігор та вправ вихователі обмежено використовували технології роуп-скіппінгу (стрибків через скакалку);

- вихователями не в повному обсязі плануються та проводяться спортивні розваги, під час яких доцільно застосовують технології роуп-скіппінгу (стрибки через скакалку).

Виявлені недоліки у результаті тематичного вивчення і шляхи їх усунення було обговорено під час педагогічної ради № 2 (4) від 30.11.2019, проведено повторний контроль відповідно до підсумків здійснення тематичного контролю.

З метою усунення недоліків було проведено наступну роботу з педагогічними кадрами:

- дібрано тематичні матеріли щодо проведення спортивних ігор та вправ з технологіє роуп-скіппінгу (стрибків через скакалку) та оздоровчо-профілактичної роботи із застосуванням нетрадиційних методів, наприклад, музикотерапії, кольоротерапії у поєднанні з роуп-скіппінгом (стрибків через скакалку);

- оформлено тематичну папку;

- оновлено методичні матеріали та рекомендації на допомогу вихователям на тему: «Особливості організації прогулянок з використанням роуп-скіппінгу» (стрибків через скакалку);

- проведено індивідуальні бесіди та надано методичні рекомендації вихователям щодо проведення спортивних свят та розваг, різних видів спортивних та рухливих ігор із застосуванням технології роуп-скіппінгу (стрибків через скакалку).

Вихователями проведені наступні види роботи по усуненню недоліків:

- включено в роботу з самоосвіти вивчення методичних посібників та матеріалів щодо проведення роботи з фізичного виховання на основі застосування технології роуп-скіппінгу (стрибків через скакалку) як складової здоров’язбережувальних технологій;

- сплановано проведення оздоровчо-профілактичної роботи з дошкільниками на основі врахування їх групи здоров’я та спеціалізації групи із застосуванням технології роуп-скіппінгу (стрибків через скакалку).

Вихователями Семеновою Т.І. (група № 5, спеціальна для дітей із затримкою психічного розвитку, 5-го року життя), Сімкіною Н.М. (група № 7, загального розвитку, 4-го року життя) проводилась робота з самоосвіти з метою уточнення та розширення знань про напрямки роботи з дітьми з фізичного виховання та оздоровчо-профілактичної роботи на основі технології роуп-скіппінгу (стрибків через скакалку).

Вихователем групи № 9 (4-го року життя, санаторна для дітей із психоневрологічними видами захворювань) Дяченко С.А. підібрано обладнання та виготовлено атрибути для проведення роботи щодо стрибання на скакалці дошкільників на основі використання різного виду технології роуп-скіппінгу (стрибків через скакалку).

Упродовж 2019/2020 навчального року проводилась спеціально організована діяльність, спрямована на опанування дошкільниками основами економічного виховання дітей дошкільного віку на основі упровадження технології «економічний ігроленд». З цією метою вихователем-методистом було підібрано різні види методичних матеріалів, а саме: тематичні папки з матеріалами щодо проведення різних видів роботи з дітьми, складовою частиною яких є завдання з економічного виховання дошкільників на основі упровадження технології «економічний ігроленд».

З метою надання методичної підтримки вихователям з питань здійснення роботи, спрямованої на опанування дошкільниками основами економічного виховання на основі упровадження технології «економічний ігроленд» вихователем-методистом було створено каталог посібників та фахових видань з цього питання, узагальнено тематичні рекомендації. Це дозволило урізноманітнити види роботи, які проводились з дошкільниками упродовж дня з соціально-економічного виховання, застосовувати елементи ігор-драматизацій за сюжетами знайомих казок та оповідань економічного змісту.

Для систематичного й планомірного введення дітей у світ економічних уявлень у групах створене відповідне розвивальне середовище, що раціонально організоване, насичене різноманітними предметами, ігровими матеріалами та осередками. Це дає змогу дітям навчатися та взаємодіяти з іншими. Навчальна база в кожній групі з економічної діяльності має необхідний навчальний матеріал, економічні дидактичні ігри для фронтальної та індивідуальної роботи на заняттях за розділами програми.

У процесі реалізації цього завдання річного плану для вихователів було проведено індивідуальні та групові консультації з даного питання. Так, у лютому 2020 року для педагогів було проведено колективну консультацію на тему: «Коректурні таблиці як засіб економічного виховання дошкільників», а також колективний перегляд комплексного заняття з освітньої лінії «Розвиток мовлення і культура мовленнєвого спілкування», «Логіко-математичний розвиток», «Дитина у соціумі» у лютому 2020 року вихователем у групі № 11 (5-го року життя, загального розвитку) вихователем Фесенко Т.О., що сприяло кращому засвоєнню молодими педагогами знань з проблеми реалізації завдань економічного виховання дошкільників на основі упровадження технології «економічний ігроленд».

Систематична робота, спрямована на опанування дошкільниками основами економічної компетенції шляхом упровадження технології «економічний ігроленд», сприяла кращому опануванню ними основними економічними поняттями. Дошкільники навчались вільно володіти навичками економічно доцільної поведінки.

Система роботи з дітьми з цього питання, відображення її в календарних планах здійснювалось на основі наступних принципів, а саме:

1. Доступності знань (матеріали, які використовувались у роботі з дошкільниками, відповідали їх віку, рівню економічної компетенції, а завдання під час проведення занять, що пропонувались для дітей, враховували рівень розвитку їх пізнавальної сфери згідно спеціалізації груп (санаторні, спеціальні, групи загального розвитку).

2. Комплексного підходу до здійснення роботи (діяльність, спрямована на формування основ економічної компетенції проводилась на основі застосування спеціальних творчих завдань під час тематичних та інших видів занять, а також індивідуальної роботи упродовж дня, прогулянок, спостережень.

Вихователі груп 6-го та 5-го року життя проводили різні види роботи з дітьми з метою введення дітей у світ елементарних уявлень про економічні процеси та об`єкти, допомогти дітям усвідомити власну значущість для сім`ї й суспільства, вчити розв`язувати проблемні економічні ситуації, використовуючи доступні засоби, вміти обґрунтовувати свої рішення, відчувати відповідальність за свої вчинки, які можуть позитивно або негативно вплинути на економічне становище сім`ї та її самої, формувати економічні знання, системно базуючись на предметно-чуттєвому досвіді та пов`язуючи їх з уже сформованими уявленнями, виховувати інтерес до економічних знань шляхом упровадження технології «економічний ігроленд». Саме через гру дитина засвоює, пізнає світ, реалізує свої задуми, змінює за своїми уявленнями реальне життя. У своїй роботі вихователі груп 6-го та 5-го року життя також використовували народні казки.

Одним із завдань, над якими працювали вихователі ЗДО №266 у 2019/2020 навчальному році стала оптимізація роботи з дітьми дошкільного віку з метою Реалізації завдань екологічного виховання шляхом використання інтелектуальних карт. З цією метою вихователем-методистом було підібрано різні види методичних матеріалів, а саме: тематичні папки з матеріалами щодо проведення різних видів роботи з дітьми, складовою частиною яких є завдання з екологічного виховання дошкільників шляхом використання інтелектуальних карт. Однією з найбільш дієвих форм організації роботи з екологічного виховання дошкільників шляхом використання інтелектуальних карт з читанням та драматизацією художніх творів екологічного змісту, що дозволило надати завданням екологічного змісту творчого характеру, емоційно забарвити та зацікавити дошкільників проблемою збереження довколишнього середовища.

З метою надання методичної підтримки вихователям з питань здійснення роботи, спрямованої на опанування дошкільниками основами екологічної компетенції шляхом використання інтелектуальних карт вихователем-методистом було створено каталог посібників та фахових видань з цього питання, узагальнено тематичні рекомендації. Це дозволило урізноманітнити види роботи, які проводились з дошкільниками упродовж дня з екологічного виховання шляхом використання інтелектуальних карт, застосовувати елементи ігор - драматизацій за сюжетами знайомих казок та оповідань екологічного змісту шляхом використання інтелектуальних карт.

У процесі реалізації цього завдання річного плану для вихователів було проведено індивідуальні та групові консультації з даного питання. Так, у березні 2020 року для педагогів було проведено колективну консультацію на тему : «Дослідна гідро-метео лабораторія у закладі дошкільної освіти як ефективний засіб ознайомлення дітей з неживою природою та здійснення їх екологічного виховання», а також колективний перегляд інтегрованого заняття з освітньої лінії «Ознайомлення з природним довкіллям» у березні 2020 року вихователем у групі №4 (6-го року життя, спеціальна для дітей із затримкою психічного розвитку) вихователем Купріною С.М., що сприяло кращому засвоєнню молодими педагогами знань з проблеми реалізації завдань екологічного виховання дошкільників шляхом використання інтелектуальних карт.

Систематична робота спрямована на опанування дошкільниками основами екологічної компетенції шляхом використання інтелектуальних карт, яка сприяла кращому опануванню ними основними екологічними поняттями. Дошкільники навчились вільно володіти навичками екологічно доцільної поведінки.

Система роботи з дітьми з цього питання, відображення її в календарних планах здійснювалась на основі наступних принципів:

1. Доступності знань (матеріали, які використовувались у роботі з дошкільниками, відповідали їх віку, рівню екологічної компетенції шляхом використання інтелектуальних карт) та завдання, що пропонувалися дітям, враховували рівень розвитку їх пізнавальної сфери згідно спеціалізації груп (санаторні, спеціальні та групи загального розвитку).

2. Комплексного підходу до здійснення роботи (діяльність, спрямована на формування основ екологічної компетенції проводилась на основі застосування спеціальних творчих завдань під час тематичних та інших видів занять, а також індивідуальної роботи упродовж дня, прогулянок, спостережень, роботи на екологічній стежини).

3. Індивідуалізація та диференціація навчальних та розвиваючих завдань згідно віку дошкільників, їх індивідуального мислення та темпу розвитку. Така система роботи дозволила реалізувати особистісно орієнтований підхід до дошкільників. Принцип гуманно-особистісного підходу дотримано в декількох аспектах під час проведення діяльності, що була спрямована на опанування дошкільниками основами екологічної компетенції шляхом використання інтелектуальних карток.

Вихователі груп 5-го та 6-го року життя проводили різні види роботи з дітьми з метою закріплення знань дошкільників про властивості землі, а також її значення для всього живого, місцезнаходження в природі, способи забруднення землі, а також індивідуальні ігри для закріплення з дітьми уявлень, причинно-наслідкові зв`язки, що між ними існують у природі.

У процесі проведення різних видів занять застосовуються завдання різної складності, що відповідають певному рівню сформованості екологічної компетенції вихованців шляхом використання інтелектуальних карт.

Основними видами роботи, які планувались та проводились з дітьми з метою реалізації завдань екологічного виховання шляхом використання інтелектуальних карт стали спеціально організовані тривалі спостереження, що проводились разом з комплексом нескладних творчих завдань за інноваційною педагогічною технологією ТРВЗ Г.С. Альтшуллера. Цей вид організації роботи з дошкільниками проводився як серія завдань ігрового характеру, пов`язаних довготривалим спостереженням, робота з підгрупами дітей зі спеціальним матеріалом для організації короткотривалих спостережень та використанням інтелектуальних карт, а також заплановані індивідуальні заняття в групі.

Окремо проводилась праця в природі, під час якої дошкільники безпосередньо засвоювали певні прийоми та методи піклування про городні рослини, квіти, опановували навички екологічно доцільної поведінки у процесі боротьби з бур`янами, шкідливими комахами, а також самостійно обирали об`єкти для розгляду. У процесі догляду за рослинами діти виконували нескладні досліди, що дозволило їм співвідносити отримані під час занять знання та життєвий досвід.

Основними методами, що використовувались вихователями у процесі цієї роботи, стали запитання до дітей, використання загадок, віршів, дидактичні ігри та вправи, бесіди за творами екологічного змісту, на основі яких і були використані інтелектуальні карти. Ці ж види роботи проводились і під час роботи з дітьми в II половину дня.

Результати проведеної діяльності з реалізації завдань екологічного виховання дошкільників шляхом використання інтелектуальних карт було обговорено під час педагогічної ради від 30.03.2020 № 3 (1) та наради при завідувачі, де було висвітлено рівень обізнаності вихователів з цього питання, а також ефективність застосування ними методів та прийомів, що сприяли підвищенню якості проведення занять, складовою частиною яких є творчі завдання на опанування дітьми навичкам екологічно доцільної поведінки шляхом використання екологічних карт. Разом з тим були визначені певні недоліки, а саме:

- середні рівень якості планування роботи з дітьми в І половину дня (ранок) та в ІІ (вечірня прогулянка) половину дня з проблеми реалізації завдань екологічного виховання шляхом використання інтелектуальних карт;

- обмежена кількість основних форм роботи з дітьми молодшого віку з

метою реалізації завдань екологічного виховання шляхом використання інтелектуальних карт;

- не використано можливості проведення роботи на екологічній стежині з метою опанування дітьми основами екологічного виховання шляхом використання інтелектуальних карт;

- майже не застосовувались екологічні фольклорні твори для дітей (заклички, жартівливі пісеньки) для опанування дошкільниками основами екологічного виховання шляхом використання інтелектуальних карт;

- робота з питання формування у дошкільників основ екологічного виховання шляхом використання інтелектуальних карт не у повному обсязі висвітлена у куточках для батьків.

Вихователям було рекомендовано створити спеціальні стенди зі змінними матеріалами, де діти могли б заносити результати спостережень у процесі екологічного виховання шляхом використання інтелектуальних карт, які проводили, доповнивши їх спеціальними наборами картинок для формування екологічного виховання шляхом використання інтелектуальних карт.

На допомогу вихователям було проведено наступні форми методичної роботи:

- з молодим спеціалістом Даниленко Л.В. (група № 1, 3-го року життя, загального розвитку) з проблеми проведення роботи з реалізації завдань екологічного виховання дошкільників шляхом використання інтелектуальних карт, було проведено наступні види роботи:

– індивідуальну консультацію на тему: «Особливості планування роботи з дітьми упродовж дня з проблеми реалізації завдань екологічного виховання шляхом використання інтелектуальних карт», надано практичні рекомендації щодо проведення різних форм діяльності з дошкільниками з цього питання.

Надані вихователям під час консультацій рекомендації та методичні матеріали надали змогу розширити їх знання про форми роботи з дітьми з екологічного виховання шляхом використання інтелектуальних карт, сформувати навички добору спеціальних розвиваючих завдань для проведення індивідуальної роботи з дітьми згідно їх віку.

Відповідно до проведеної діагностичної роботи було визначено, що на кінець 2019/2020 навчального року:

- 37 % дітей 6-го року життя мають високий рівень сформованості екологічного виховання ; 20 % - низький; 45 % - середній;

- 31% дітей 5-го року життя мають високий рівень сформованості -екологічного виховання; 29 % - низький; 42%- середній;

- 30 % дітей 4-го року життя мають високий рівень сформованості екологічного виховання; 22 % - низький; 47%- середній.

Отримані показники пояснюються повільним темпом засвоєння дошкільниками основних екологічних понять та недорозвиненістю певних видів мовлення. У дітей санаторних та спеціальних груп не у повному обсязі розвинені допитливість, спостережливість, уважність, уміння зосереджуватись.

Основну інформацію про проведення роботи, спрямованої на реалізацію завдань екологічного виховання дошкільників шляхом використання інтелектуальних карт батьки отримували в процесі проведення батьківських зборів як групових, так і загальних.

У процесі вивчення та узагальнення родинного досвіду з питання реалізації завдань екологічного виховання дошкільників шляхом використання інтелектуальних карт вихователі виносили розгляд цього питання на групові батьківські збори, а найкращі педагогічні знахідки використовували у своїй діяльності.

З метою ефективного підвищення якості проведення роботи, спрямованої на реалізацію завдань екологічного виховання дошкільників шляхом використання інтелектуальних карт з батьками проводились різні види діяльності: бесіди та консультації з цього питання, спеціально оформлені методичні матеріали в куточках для батьків (папки – пересувки на теми: «Екологічне виховання дошкільників шляхом використання інтелектуальних карт», «Розповідаємо дітям про те, як берегти природу», а також спеціально оформлені змінні матеріали з цього питання в осередку для батьків. Найбільш ефективними видами роботи з батьками стало відвідування ними відкритих форм роботи з дошкільниками з екологічного виховання шляхом використання інтелектуальних карт (дидактичні ігри, екологічні розваги, фольклорні свята з використанням драматизації творів дитячої літератури природознавчо- екологічного змісту). Ці форми діяльності дозволили активізувати батьків, пояснити їм, які форми роботи є максимально корисними та цікавими для дітей у процесі здійснення екологічного виховання шляхом використання інтелектуальних карт з урахуванням їх віку, спеціалізації групи.

Але незважаючи на успіхи, у процесі проведення роботи, спрямованої на реалізацію завдань екологічного виховання дошкільників шляхом використання інтелектуальних карт, формування у них основ екологічної компетенції шляхом використання інтелектуальних карт були визначені недоліки, що потребували подальшого їх усунення. Вихователі допускали помилки при плануванні комплексних форм роботи з екологічного виховання шляхом використання інтелектуальних карт, а саме:

- не планували проведення індивідуальної роботи у процесі спеціально організованих спостережень;

- обмежено застосовували творчі завдання щодо опанування дітьми основами екологічної компетенції, що значно знизило методичну доцільність проведення роботи з цього напрямку;

- не використовували можливості використання ІК технологій (презентації, колажі) з метою уточнення та закріплення знань дошкільників про екологічну природу.

При виконанні спільних завдань різного ступеня складності дошкільники допускали помилки, потребували допомоги вихователя, щоб зробити висновок про зміни, що стаються з об’єктами живої та неживої природи у різні пори року. Вони недостатньо обізнані з основними характеристиками окремих об’єктів живої та неживої природи, їх взаємозв’язками та взаємозалежностями, що існують між живою та неживою природою, саме тому не можуть у потрібний момент, відтворювати необхідні знання при розповіді про певні об’єкти (предмети) спостережень у процесі, потребують часткової допомоги при визначенні характерних ознак поведінки тварин у певних умовах (під час підгодовування птахів; спостереженням за поведінкою кішки тощо).

Дошкільники потребують часткової допомоги дорослого під час здійснення екологічної діяльності: прибиранні території від сміття, складанні гербарію, догляду за рослинами. У повсякденному житті та під час виконання навчальних та розвиваючих завдань екологічного змісту, що пропонує дорослий при використанні інтелектуальних карт, дошкільники не чітко формулюють відповіді, не вміють аргументовано їх доводити, спираючись на набуті раніше знання.

У процесі відтворення засвоєних екологічних понять та уявлень з освітньої лінії «Дитина у світі природи» нової редакції Базового компоненту дошкільної освіти діти санаторних та спеціальних груп обмежено використовують наявні у них знання про оточуючі об’єкти та явища природи, часто помиляються, обираючи найбільш характерні ознаки, за допомогою яких їх можна описати.

Для ефективного всебічного вивчення рівнів досягнень кожної дитини і з’ясування напрямів роботи з вихованцями впродовж навчального року було проведено три визначення рівня компетенції дошкільників різних вікових груп. Це надало можливість відстежити якісні та кількісні зміни, що відбувались у розвитку кожної дитини протягом 2019/2020 навчального року.

Узагальнені результати педагогічного обстеження дітей щодо рівня засвоєння ними компетентністю відповідно до вимог нової редакції Базового компоненту дошкільної освіти подано в додатках 1.1.; 1.2; 1.3.

Кількість дітей раннього віку, які мають високий рівень сенсорного розвитку, збільшилась, у порівнянні з минулим навчальним роком на 1,8 %, дітей з середнім рівнем збільшилось на 2,9 %, дітей з низьким рівнем розвитку зменшилось на 1,3 %. Цьому сприяла велика кількість нових дидактичних посібників, які вихователі розробили самостійно та придбали до навчального року.

Відмічено позитивну динаміку щодо розвитку мовлення дошкільників. Показник кількості дітей, які мають низький рівень зменшився на 2,6 %; тоді як зріс, у порівнянні з минулим роком, на 1,7 % показник кількості дітей, які мають середній рівень. Цьому сприяло створення відповідного розвиваючого середовища. Але робота з дітьми з розвитку мовлення потребує подальшого вдосконалення. Багато слів залишаються в пасивному словнику дітей, дошкільники не вміють підтримувати діалог, відчувають складнощі у спілкуванні з дорослими, не вміють ставити запитання, не відповідають на питання чітко та логічно, потребують допомоги дорослого.

У групах 4-го року життя наприкінці навчального року рівень засвоєння вимог освітніх ліній нової редакції Базового компоненту дошкільної освіти з мовленнєвої активності теж мав позитивну динаміку. Так, дошкільники масових, санаторних і спеціальних груп підтримують розмову з дорослим, спілкуючись на задану тему, вміють використовувати слова мовного етикету. Це стало можливим завдяки проведенню ґрунтовної індивідуальної роботи та заняттям з вчителями-дефектологами. Але діти повільно засвоюють нові слова, більшість з яких залишається в пасивному словнику досить тривалий час.

Діти оволоділи навичками логіко-математичної активності: навчені лічбі, порівнянню предметів, мають початкові уявлення про час, за допомогою дорослого орієнтуються у просторі. Набуття знань проходило в цікавій ігровій атмосфері протягом дня під час різних видів і типів занять, індивідуальної роботи, дидактичних ігор та вправ.

У групах 5-го року життя теж визначаються позитивна динаміка щодо оволодіння дошкільниками компетенцією з освітніх ліній нової редакції Базового компоненту дошкільної освіти. Більшість із дітей вільно володіють основними комунікативними навичками та вміннями, навчені спілкуватись з дорослими та однолітками, розповідати про спостережене та почуте. Для цього вихователі постійно створювали умови для невимушеного спілкування дошкільників під час різних видів театралізованих ігор, ігор-драматизацій, сюжетно-рольових ігор, спостережень, праці. Але діти потребують суттєвої допомоги дорослого під час виконання творчих завдань, потребують значної допомоги дорослого при необхідності створити щось нове, фантастичне, що свідчить про недостатній рівень креативного розвитку дошкільників.

Дошкільники в основному вільно володіють основами сенсорно- пізнавальної та математичної компетенції, розуміють сутність основних логіко-математичних понять, вміють лічити, розрізняти часові проміжки, в іграх та побуті орієнтуватись в просторі, завдяки постійному вправлянню у практичній діяльності.

Діти мають ґрунтовні знання та вміння з освітніх ліній нової редакції Базового компоненту дошкільної освіти, навчені застосовувати свої знання для вирішення завдань різного ступеню складності.

У групах 6-го року життя діти мають в основному середній рівень сформованості загально навчальної компетенції, засвоєння програмових вимог, володіють знаннями та вміннями на такому рівні, який дозволяє вирішувати складні завдання, спираючись на власний досвід.

Діти вміють спілкуватись, вимовляють всі звуки рідної мови, але потребують допомоги дорослого при розв’язанні творчих словесних завдань.

У них розвинуті основні логіко-математичної здібності, а також вони навчені виконувати основні розумові операції такі як порівняння, класифікація, серіація, синтез, аналіз, завдяки проведенню розвиваючих та логічних ігор під час різних видів і типів занять, у повсякденному житті. Дошкільники вміють вирішувати, складати самостійно різні види задач, прикладів, вільно орієнтуються в просторі, тоді як визначати часові проміжки, орієнтуватись на аркуші паперу, без допомоги дорослого можуть лише діти масових груп.

Діти володіють основними знаннями про рідний край, його звичаї, традиції природу, взаємини між людьми, ось чому дошкільники мають основні поняття про соціум, відносини, які існують між оточуючими. Це сприяє кращій підготовці дітей до подальшого навчання у школі.

Дошкільники добре засвоїли основні граматичні поняття: «звук», «склад», «наголос», «речення», «словосполучення». Допомогло їм опанувати ці знання систематичне проведення різних видів і типів занять на ознайомлення з граматичними поняттями, де провідним методом став ігровий. (Див. додаток 1.1)

Основною проблемою залишається те, що діти спеціальних груп не вміють вільно висловлювати свою думку, самостійно будувати зв’язну розповідь- розмірковування, розповідь-доказ, не завжди вистачає терпіння дослухати співрозмовника, послаблена та розсіяна.

Діти із затримкою психічного розвитку потребують індивідуального підходу, використання ігрових прийомів, які сприяють розвитку логічного мислення, просторових уявлень, що пов’язано зі ступенем ураження їх ЦНС.

Упродовж 2019/2020 навчального року колектив ЗДО № 266 значну увагу приділяв проведенню компенсаторно-корекційної роботи з дітьми спеціальних та санаторних груп, які мають затримку психічного розвитку та психоневрологічні захворювання. З метою поліпшення стану їх психосоматичного здоров’я та розвитку вищих психічних процесів кваліфікований вчитель-дефектолог Котелевець М.М. впроваджувала в практику роботи з ними спеціальні корегуючи та розвиваючі, логопедичні ігри, ігрові прийоми з розвитку дрібної моторики рук, артикуляційного апарату. У своїй роботі вона систематично застосовувала інноваційні педагогічні технології, а саме: елементи кольоротерапії, вправи на розвиток мовного дихання, тощо.

Котелевець М.М. упродовж 2019/2020 навчального року не лише продовжила роботу щодо вдосконалення власного ЕПД на тему: «Система роботи з дітьми із затримкою психічного розвитку», але й продовжила роботу щодо модернізації та розширення ЕПД вчителя-дефектолога Бєлановської Л.П. на тему: «Казкотерапія в роботі з дітьми дошкільного віку», що у значній мірі сприяло формуванню основ зв’язного мовлення дошкільників з особливими освітніми потребами, а також надало можливість проводити цілеспрямовану роботу по формуванню у них мовленнєвих та комунікативних навичок, розвитку розумових здібностей шляхом добору корекцйно-розвиваючих завдань на основі добре знайомих казкових сюжетів.

Вчителя-дефектологи Котелевець М.М., Пєхота О.В. співпрацювали зі своїми колегами з інших дошкільних навчальних закладів з питань підвищення рівня проведення інклюзивної роботи з дошкільниками з особливими потребами, їх включення в соціум. Так, вони приймали активну участь у семінарах, що проводились КВНЗ «ХАНО» на рівні міста та області.

Починаючи з 2012 року ЗДО № 266 приймає активну участь у проведенні дослідно-експериментальної діяльності з питань упровадження в практику роботи інклюзивної освіти. Результатом роботи за 2019/2020 навчальний рік стала розробка методичних матеріалів з досвіду роботи окремих спеціалістів нашого дошкільного навчального закладу, друковані роботи у фаховому журналі «Джерело педагогічної майстерності», збірниках наукових праць.

Система роботи щодо упровадження власного ЕПД Котелевець М.М. на тему: «Використання кольоротерапії в роботі з дітьми дошкільного віку, що мають психоневрологічні вади та затримку психічного розвитку» дозволила урізноманітнити види корекційної роботи, що проводиться з дошкільниками з особливими потребами, а також значно підвищити якість оздоровчого впливу на їх організм. Вихователями санаторних та спеціальних груп упродовж року проводились кольорові фізхвилинки та валеологічні паузи, хвилинки здоров’я на основі поєднання кольору та музики.

Упровадження в практику роботи з дошкільниками із затримкою психічного розвитку ЕПД Ворончихіної О.В. на тему: «Використання пальчикових ігор з метою розвитку мови та дрібної моторики рук дітей із затримкою психічного розвитку» сприяло позитивній динаміці розвитку їх пізнавальної сфери, дозволило поліпшити роботу щодо розвитку мови.

Значно поліпшив якість методичного забезпечення проведення корекційно-компенсаторної роботи з дошкільниками проблемний семінар на тему: «Актуальні питання проведення роботи з дітьми, які мають психоневрологічні види захворювань та затримку психічного розвитку», керівник - Котелевець М.М.

Проведення теоретичного семінару для вихователів спеціальних груп сприяло зростанню рівня їх обізнаності з питання організації корекційно-компенсаторної роботи, розширенню, уточненню теоретичних та професійних знань і вмінь вихователів з питання організації та проведення інклюзивної роботи з дітьми з особливостями здоров’я; розкриттю особливостей побудови сучасного корекційно-розвиваючого середовища; сприяло впровадженню в практику роботи з дошкільниками з вадами здоров’я інноваційних підходів до проведення роботи, спрямованої на формування фізичного та психічного здоров’я, з метою підвищення ефективності корекційного впливу; дозволило поглибити роботу щодо розвитку пізнавальної сфери та мовлення дітей з особливими потребами як складників їх життєвої компетенції з метою виконання завдань парціальної Програми розвитку дітей дошкільного віку із затримкою психічного розвитку від 3 до 7 років «Віконечко»; Програми виховання та навчання дітей від двох до семи років «Дитина»; нової редакції Базового компоненту дошкільної освіти.

Відзначено поліпшення емоційного благополуччя дошкіль­ників з особливими потребами під час різних видів і типів занять, що проводились як вихователями, так і вчителями-дефектологами; зниження рівня тривожності й агресивності у вихованців після індивідуальних занять з практичним психологом Цигичко Т.П.

Практичний психолог ЗДО № 266 Цигичко Т.П., яка протягом року співпрацювала з вчителями-дефектологами, надавала ґрунтовні психологічні поради з метою реалізації принципів гуманно-особистісного підходу до дітей з особливими освітніми потребами.

Робота практичного психолога Цигичко Т.П. упродовж 2019/2020

навчального року була проведена за такими напрямками: діагностичним; корекційно-відновлювальним; консультативним; організаційно-методич­ним; просвітницьким; профілактичним.Мета психодіагностичної роботи - поглиблене вивчення індивідуально-психологічних особливостей вихованців упродовж усього навчального року, виявлення її індивідуальних характеристик, розвиток пізнавальних та особистісних якостей, визначення темпу особистісного зростання, динаміки опанування дошкільниками різними видами компетенцій, з’ясування причин тих чи інших відхилень у вихованні та навчанні дитини, відставання чи випередження вікових нормативів у розвитку певних пізнавальних процесів.

Діагностична робота здійснювалась, відповідно до визначених упродовж року завдань, як з окремими дітьми так із групою вихованців.

Результати психолого-педагогічного вивчення стали основою для складання індивідуальних, особистісно-зорієнтованих розвивальних і корекційних карток.

Корекційно-відновлювальний напрямок роботи практичного психолога був реалізований шляхом вибору індивідуальних та групових розвивальних та корекцiйних програм для дослідження пізнавальної сфери кожного вихованця, а також рухливих та дидактичних ігор. Також заняття були направлені на розвиток когнітивних процесів та здібностей відповідно до вікових можливостей дітей: розвиток сенсомоторних здібностей, сприйняття, спостережливості, пам’яті, активізації творчої уяви, мислення, мовлення.

У вересні проведені заняття з психологічного забезпечення процесу адаптації дітей до дошкільного закладу. Під час групових занять використані такі вправи, як «Хто ти, хлопчику (дівчинко) маленький (- ка)», «Вітання», «Подаруй посмішку товаришеві», спрямовані на стимуляцію спілкування та організацію взаємодії з однолітками.

Упродовж року постійно здійснювалась корекційна робота з дітьми «групи ризику», заняття були направлені на навчання прийомам саморегуляції, стримання агресії через використання релаксації, візуалізації. У роботі з дітьми практичним психологом застосовувались ігри на розвиток швидкості реакції, координації рухів, вправи для розвитку тактильної взаємодії, пальчикові ігри, рухливі ігри з використанням стримуючих моментів.

Протягом року практичним психологом Цигичко Т.П. були проведені консультації для батьків та вихователів. (Додатки 11, 12).

Розроблено рекомендації для педагогів згідно наступних питань:

- створення умов для адаптації дітей різного віку відповідно до спеціалізації груп;

- особливості реалізації завдань гуманно особистісного підходу.

Окремою темою для обговорення стала допомога вихователям у налагодженні контактів із батьками.

Під час індивідуальних консультацій були надані рекомендації батькам, які вперше привели дитину до дошкільного навчального закладу, що дозволило усвідомити психічне навантаження, яке доведеться пережити дитині під час періоду адаптації. Також практичним психологом була надана допомога з питань комунікативного та розумового розвитку дитини, її здібностей, вибору шкільного навчального закладу, який відповідає індивідуальним особливостям майбутнього учня, соціально-морального розвитку дитини.

Протягом року практичним психологом Цигичко Т.П. була проведена організаційно-методична робота:

- розробка (підготовка), корекційно-розвивальних програм;

- підготовка до проведення розвивальних та корекційних занять;

- підготовка психодіагностичного інструментарію, матеріалів для психодіагностичних досліджень;

- обробка результатів психодіагностичного дослідження;

- підготовка до проведення заходів для батьків, вихователів;

- розробка рекомендацій для батьків, вихователів;

- ведення документації, написання плану роботи на місяць;

- консультації у методиста-психолога ІМЦ управління освіти адміністрації Слобідського району Харківської міської ради;

- самопідготовка, робота в бібліотеці з психологічною літературою;

- фахове спілкування;

- робота в межах завершення спільної з КВНЗ «ХАНО» дослідно-експериментальної діяльності з питань проведення роботи в межах інклюзивної освіти.

Упродовж 2019/2020 навчального року було заплановано та здійснено систему освітніх заходів: проведена практична допомога вихователям у створенні розвиваючого середовища та сприятливого психологічного клімату у групах; у вересні проведена групова консультація для батьків на тему «Особливості адаптації дітей раннього віку до перебування у ЗДО № 266» та «Адаптація дітей, які потребують особливої уваги, до умов перебування у ЗДО № 266»; у грудні та лютому організовано цикл бесід для вихователів на тему: «Складання акмеограми молодого спеціаліста», «Основні принципи здійснення інклюзивної освіти в умовах комбінованого дошкільного навчального закладу».

Результатом просвітницької роботи стало формування у вихователів навичок прогнозування змін у власній педагогічній діяльності, заохочення їх до творчого опрацювання змісту і форм роботи з дітьми на основі врахування особистого досвіду і нахилів педагогів, навичок зняття емоційної напруги, подолання стресу та втоми.

Протягом року практичним психологом Цигичко Т.П. була проведена робота по виявленню дітей з ознаками дезадаптації, надана допомога новоприбулим вихованцям в адаптації до дошкільного навчального закладу.

З листопада по січень у групах № 7 (4-го року життя, загального розвитку), № 9 (4-го року життя, санаторна для дітей із психоневрологічними видами захворювань), №12 (4-го року життя, спеціальна для дітей із затримкою психічного розвитку), здійснено спеціальні заходи, що дозволяють подолати загострення кризи 3-х років, за допомогою спостереження за поведінкою та емоційним станом дітей у групі та формування позитивних взаємин у дітей 4-го року життя за методикою Орєхової В.С.

Результатом цієї роботи стало навчання батьків вмінню запобігати конфліктам та долати труднощі, які можуть виникнути у спілкуванні з дитиною в період загострення кризи 3-х років, залучення сім’ї до участі в житті групи, що надає їм можливість спостерігати свою дитину в різних проявах її активності, у стосунках з однолітками та дорослими. Практичним психологом надана допомога батькам у необхідності позбутися невиправданих та химерних очікувань, звичних, але неефективних засобів педагогічного впливу, звільнитись від власних психологічних проблем, які заважають налагодити добрі стосунки з дитиною.

Робота з питання дотримання вимог безпеки життєдіяльності дітей проводилась у ЗДО № 266 з урахуванням основних вимог нормативно-законодавчих актів, інструктивно-методичних матеріалів, навчальних планів, державних та авторських програм, посібни­ків тощо.

Робота щодо дотримання умов безпеки життєдіяльності дітей у ЗДО № 266 скла­далася з кількох взаємопов'язаних напрямків:

- створення і забезпечення умов для збереження здоров'я та безпечного перебування дитини в ЗДО № 266, дотримання техніки безпеки всіма його працівниками;

- збагачення знань, усвідомлення важливості означеної проблеми праців­никами дошкільного навчального закладу, оволодіння ними деякими практичними навичками;

- педагогічна взаємодія вихователя і дітей з метою попередження явищ, що завдають шкоди здоров'ю (травматизм, безпека руху, отруєння, пожежі, при­родні стихії та ін.);

- співпраця з батьками.

З усіма категоріями працівників упродовж навчального року проводились інструктажі щодо попередження травматизму на робочому місці, дотримання правил безпечної поведінки при виконанні посадових обов'язків.

У роботі з педагогічними кадрами упродовж 2019/2020 навчального року увага акцентується на наступних питаннях: контроль за виконанням педагогічним та технічним персоналом правил техніки безпеки та посадових інструкцій на робочому місці; аналіз рівня обізна­ності всіх категорій працівників з правилами техніки безпеки; проведення інструктажів з техніки безпеки; ознайомлення всіх категорій працівників з інструкціями з техніки безпеки; колективні перегляди роботи з дітьми; консультації та ін.

Заходи по запобіганню травматизму на заняттях з безпеки життєдіяльності та під час проведення спортивно-масової та оздоровчої роботи постійно проводились адміністрацією ЗДО № 266 упродовж року.

З метою запобігання травматизму під час проведення занять з освітньої лінії «Особистість дитини» нової редакції Базового компоненту дошкільної освіти було створено комісію, члени якої на початку року перевірили стан обладнання музичної зали, міцність закріплення обладнання.

Були розроблені інструкції для вихователів щодо проведення різних видів та типів занять, пішохідних переходів, пам’ятки для батьків, а також конспекти бесід з дітьми на теми попередження різних видів травматизму. Вихователі були проінструктовані про заходи запобігання травматизму в різні пори року

під час роботи з дітьми.

Сестрою медичною старшою та лікарем-педіатром були проведені консультації щодо надання першої допомоги у випадку травматизму. В кожній віковій групі ЗДО № 266 ведеться журнал «Інструктажів з питань дотримання техніки безпеки» для батьків відповідно до сезону.

У різні пори року проводяться інструктажі з техніки безпеки для педагогічних працівників.

Вихователі перед проведенням занять з базпеки життєдіяльності систематично стежать за міцністю закріплення гімнастичного та спортивного обладнання. Велику увагу приділяли перевірці якості обробки дерев’яного спортивного обладнання (гімнастичних лав, драбин тощо).

На кожному занятті з освітньої лінії «Здоров’я та фізичний розвиток» сестрою медичною старшою та вихователем-методистом контролюється організація страховки дітей, дисципліна, а також значна увага приділяється підбору виконання загально-розвиваючих вправ. Перед початком заняття лікарем-педіатром перевіряється освітлення та температура повітря у приміщенні, де проводяться різні види роботи з фізичної культури.

Робота з безпеки життєдіяльності проводиться з дітьми відповідно до «Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і закладах освіти», затвердженого наказом Міністерства освіти та науки України від 01.08.2001 року № 563. зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.11.2001 року за № 969/6160, Листа Міністерства Освіти і Науки України «Про ведення інструктажів із дітьми дошкільного віку».

Для реалізації завдань роботи з питань БЖД упродовж року з дошкільниками проводились різні види діяльності. Вихователі усіх вікових груп проводили з дітьми різні види та типи занять, спеціальні ігрові тренінги, бесіди, екскурсії, а також тематичні розваги. У травні 2020 року у ЗДО № 266 № 266 проведено «Тиждень безпеки дитини». Упродовж року було проведено роботу щодо зміцнення матеріально-технічної бази ЗДО № 266 з Цивільного Захисту: придбано нові наочні матеріали для робот з дітьми та батьками, проведено поповнення ігрового та дидактичного матеріалу. Це надало можливість підвищити ефективність засвоєння дітьми навичок безпечної поведінки.

На допомогу вихователям та з метою зацікавленості дітей виконанням завдань з БЖД та ЦЗ, в ЗДО № 266 обладнані майданчики з вивчення правил дорожнього руху та протипожежної безпеки.

Основними формами співпраці з батьками упродовж року стали: консультації; виготовлення матеріалів педагогічної реклами зі змінними матеріалами (ширм, інформаційних листів, папок та ін.); участь батьків у проведенні тематичних днів (День пожежної безпеки, березень 2020), День Цивільного захисту, 21.05.2020).

Проведена робота дозволила створити умови для безпечного перебування вихованців у ЗДО № 266.

Відомості про випадки травматизму під час занять з освітньої лінії «Особистість дитини» нової редакції Базового компоненту дошкільної освіти при проведенні роботи з фізичного виховання у повсякденному житті по ЗДО № 266

Табл. 1

Навчальний рік, кількість дітей всього Кількість випадків травматизму під час занять з освітньої лінії «Здоров’я та фізичний розвиток Кількість випадків травматизму у повсякденному житті під час проведення роботи з фізичної культури
2016/2017 навчальний рік 290 дітей 0 0
2017/2018 навчальний рік 293 дітей 0 0
2018/2019 навчальний рік 295 дітей 0 0
2019/2020 навчальний рік 295 дітей 0 0

Табл. 2

Відомості про випадки травматизму у повсякденному житті

по ЗДО № 266

Навчальний рік, кількість дітей всього Кількість випадків травматизму під час занять Кількість випадків травматизму у повсякденному житті
2016/2017 навчальний рік 290 дітей 0 0
2017/2018 навчальний рік 293 дітей 0 0
2018/2019 навчальний рік 295 дітей 0 0
2019/2020 навчальний рік 295 дітей 0 0

Упродовж року колектив ЗДО № 266 працював над розробкою нових підходів до проведення оздоровчо-профілактичної роботи.

Упродовж 2019/2020 навчального року члени робочої міні-групи Дячен- ко С.А., Кізь Н.М. організовували перегляди занять з профілактики йододифіцитних захворювань, під час яких їх колеги мали змогу переглянути різні види діяльності з дітьми (ігри, спеціальні вправи тощо) з цього питання, що дозволило підвищити рівень проведення оздоровчо-профілактичної роботи з метою розв’язання завдань профілактики йододифіциту.

Окремо проводилась робота щодо добору спеціальних тематичних матеріалів згідно плану роботи «Школи сприяння здоров’ю». Узагальнені вправи та комплекси гімнастики пробудження з використанням нетрадиційних методів роботи з дітьми, такими як релаксація, корегуюча гімнастика, вправи з елементами спорту. Розроблені та підібрані комплекси вправ, що сприяють профілактиці різних видів захворювань, а також використовуються в роботі з дітьми, які перенесли важкі захворювання: вправи дихальної гімнастики, точкового масажу, а також корегуючої гімнастики для очей, на виправлення постави, профілактики плоскостопості. Цей матеріал дозволяє проводити поглиблену роботу з дошкільниками з фізичного виховання відповідно до їх групи здоров’я, сприяє систематизації наявного досвіду, дозволяє планувати матеріал для роботи з дітьми з ускладненнями.

Застосування нетрадиційних методів у процесі оздоровчо-профілактичної діяльності з цього питання надало змогу підвищити ефективність всього комплексу загартовуючих процедур, що сприяло зниженню захворюваності в цілому по дошкільному навчальному закладу.

Табл. 3

Аналіз захворюваності та відвідуваності дітьми за два роки

№ з/п МІСЯЦЬ ВІДСОТОК ВІДВІДУВАННЯ ПРОПУЩЕНО 1 ДИТИНОЮ ПО ХВОРОБІ
2018/ 2019 2019/ 2020 2018/ 2019 2019/ 2020
1. ВЕРЕСЕНЬ 68% 60% 1,1 3,8
2. ЖОВТЕНЬ 64% 63% 1,2 2,6
3. ЛИСТОПАД 58% 56% 2,3 3,8
4. ГРУДЕНЬ 51% 56% 2,0 3,3
5. СІЧЕНЬ 53% 48% 1,5 2,5
6. ЛЮТИЙ 63% 52% 1,6 4,4
7. БЕРЕЗЕНЬ 54% 60% 1,5 2,2
8. КВІТЕНЬ 61% 63% 1,8 1,04
9. ТРАВЕНЬ 60% 58% 0,7 1,0
Усього:

На підставі проведеного аналізу відвідуваності дітей можна зробити висновок: протирецидивний курс оздоровлення (фітотерапія, часникова терапія
санація носової порожнини тощо) мають позитивний результат і потребують продовження в наступному навчальному році.

Позитивний результат зумовлено:

1) своєчасністю проведення заходів, а саме:

- систематичним проведенням профілактично-оздоровчих заходів, спрямо­ваних на допомогу дітям в адаптації до умов перебування в ЗДО № 266;

- попередженням сезонного зростання захворюваності;

2) ретельним обліком та аналізом рецидивної захворюваності;

3) системою інтегрованих занять з фізичної культури, що мають оздоровчий ефект;

4) індивідуалізацією та диференціацією освітнього процесу (врахування результатів і виконання рекомендацій лікаря-педіатра, згідно з результатами моніторингу стану здоров’я дітей);

5) постійною співпрацею із сім’єю з питань зміцнення здоров’я дошкільників;

6) контролем за дотриманням натуральних та грошових норм харчування дітей.

Упродовж минулого навчального року проводилась цілеспрямована

робота з підвищення професійної майстерності педагогів. Так, за результатами атестації 2019/2020 навчального року два вихователя були атестовані на присвоєння кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії»; двом вихователю було підтверджене раніше встановлений 11 тарифний розряд; 1 музичний керівник був атестований на відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії», на відповідність раніше присвоєному педагогічному званню «вихователь-методист»;1 вихователь був атестований на відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст першої категорії»;

Зростання педагогічної майстерності вихователів забезпечили наступні форми методичної роботи:

- система визначення рівня професійної компетенції педагогів, а також організація кваліфікованої методичної та психологічної допомоги на основі отриманих підчас проведення діагностичних досліджень даних;

- теоретична та практична допомога педагогам у складанні плану самоосвіти відповідно до основних річних завдань,а такожза напрямками поглибленої роботи у кожній віковій групі;

- систематичне проведення моніторингових процедур;

- відвідування педагогічними та медичними працівниками районних, міських, обласних методичних об’єднань, занять у школі педагогічної майстерності, семінарів-практикумів, мето­дичних об’єднань за планом управління освіти.

Творча група дошкільного навчального закладу, яку очолювала вихователь-методист Мастіхіна Н.С., працювала над проблемою: «Формування основ математичної та сенсорно-пізнавальної компетенцій на основі сучасних підходів до проведення занять з освітньої лінії «Логіко-математичний розвиток» нової редакції Базового компоненту дошкільної освіти». Метою проведення роботи творчої групи стала діяльність щодо створення умов для творчого пошуку вихователів, підвищення рівня їх професійної компетенції; актуалізації питання проведення роботи з дошкільниками з метою розвитку їх пізнавальної сфери, опанування ними основами математичної та сенсорно-пізнавальної компетенції шляхом використання нетрадиційних підходів до організації ознайомлення з основними математичними поняттями у сучасному виховному процесі дошкільного навчального закладу; надання вихователям теоретичної і практичної допомоги стосовно планування та проведення різних форм роботи з дітьми з освітньої лінії «Логіко-математичний розвиток» під час занять, у повсякденному житті згідно вимог нової редакції Базового компоненту дошкільної освіти.

Вихователями – членами творчої групи розроблено ряд тематичних занять, конспекти бесід, ігри та дидактичний матеріал для проведення індивідуальної роботи. Також були створені методичні рекомендації щодо реалізації основних принципів проведення роботи з дітьми санаторних, масових та спеціальних груп шляхом застосування сучасних підходів до логіко-математичного розвитку дошкільників.

Усі матеріали та конспекти, які були складені в ході роботи творчої групи, використовувались вихователями упродовж року під час колективних переглядів, а також у повсякденному житті. З матеріалами роботи творчої групи були ознайомлені і батьки, які використовували накопичений досвід під час проведення індивідуальної роботи з дітьми вдома.

Особливо цікавою ця робота була для вихователів спеціальних та санаторних груп, де навчались та виховувались дошкільники з особливими освітніми потребами, які потребують такого планування навчального матеріалу, який дозволив би індивідуалізувати завдання для кожного вихованця згідно рівня їх компетенції з різних освітніх ліній, ступеня розвитку пізнавальної сфери.

Упродовж 2019/2020 навчального року проводився проблемний семінар для вихователів усіх вікових груп на тему: «Проведення соціально-економічного виховання дітей дошкільного віку на основі упровадження технології «економічний ігроленд», мета якого була:

- розкриття основних принципів вибору форм роботи з дітьми з метою формування у них основ соціально-комунікативної компетенції у процесі економічного виховання засобами упровадження технології «економічний ігроленд»;

- удосконалення теоретичних та професійних знань і вмінь педагогів з питання під час занять та у повсякденному житті;

- визначення шляхів оновлення підходів до здійснення соціально-економічного виховання на основі упровадження технології «економічний ігроленд» відповідно до вимог нової редакції Базового компоненту дошкільної освіти.

Проведення теоретичного семінару для вихователів на тему: «Формування природничо-екологічної компетенції дошкільників шляхом використання інтелектуальних карт як засобу символізації та систематизації інформації про природу рідного краю» дозволило організувати вивчення і поширення кращого педагогічного досвіду, обмін науково-методичною інформацією з питань реалізації завдань екологічного виховання дошкільників шляхом використання інтелектуальних карт та розкриття основних вимог до проведення роботи з дітьми відповідно до завдань нової редакції Базового компоненту дошкільної освіти; вироблення єдиного підходу до проведення роботи з батьками з метою здійснення екологічного виховання дитини в сім’ї, розробка алгоритму сучасного заняття з екологічного виховання з метою створення ефективних передумов засвоєння дітьми знань про природу рідного краю.

Педагогічна майстерня на тему: «Робота з дошкільниками різного віку з метою опанування ними основами здоров`язбережувальної компетенції, формування у них основ культури здоров`я шляхом сучасних підходів до фізичного виховання (роуп-скіппінгу)» проводилась, щоб виявити основні принципи створення умов для опанування педагогами знаннями з питання формування основ здоров’я дошкільників,проведення оздоровчо-профілактичної роботи шляхом впровадження в практику роботи сучаснихздоров’язбережувальних технологій, що здійснюються на основі використання роуп-скіппінгу (стрибків через скакалку), як однієї зі складових; сприяння подальшої роботи щодо розповсюдження ЕПД вихователів ЗДО № 266 з питань ефективного фізичного виховання дітей дошкільного віку з урахуванням вимог нової редакції Базового компоненту дошкільної освіти.

Значна увага приділялася удосконаленню системи роботи з батьками, їх залученню до участі в навчально-виховному процесі. Угрупах наявні змінні інформаційні матеріали для батьків. Упродовж року проводилася консультативна робота з батьками з метою привернення їх уваги до пріоритетних напрямків роботи як окремих груп, так і ЗДО № 266в цілому.

Питання організації роботи в ЗДО № 266 розглядались під час батьківських зборів, на засіданнях Ради ЗДО № 266. Батьки відмічають чітку організацію освітнього процесу, роботи всіх служб дошкільного навчального закладу, спрямовану на профілактику захворювань, оздоровлення, навчання та виховання дітей. Оцінюють роботу ЗДО № 266 на належному рівні.

З метою проведення роботи з неохопленими дошкільною освітою дітьми творчою групою ЗДО № 266 був розроблений тематичний план заходів. З метою проведення поглибленої роботи з цього питання, надання практичної та методичної допомоги батькам дошкільників, які не охоплені освітою, адміністрація та вихователі співпрацювали з практичним психологом, вчителями-дефектологами, лікарем-педіатром, сестрою медичною старшою та іншими спеціалістами. Запропоновані до уваги батьків, чиї діти не охоплені дошкільною освітою, методичні поради та рекомендації, спеціальні консультації та тематичні бесіди мали на меті:

- ознайомлення з основними нормативно-правовими документами, що регламентують діяльність дошкільних навчальних закладів на сучасному етапі;

- набуття батьками ґрунтовних знань та навичок проведення роботи з дітьми вдома на основі врахування досягнень сучасної наукової, методичної та психологічної думки,

- уточнення та розширення уявлень батьків про новітні підходи до використання інноваційних педагогічних технологій з метою повноцінного, всебічного розвитку дошкільників;

- створення умов для фізичного розвитку дітей та оздоровлення в домашніх умовах.

Працівниками ЗДО № 266 щорічно проводиться робота щодо обліку неохоплених дошкільною освітою дітей, відповідно до території обслуговування. Згідно отриманих результатів процент охоплення дітей старшого віку дошкільною освітою -100 % упродовж 2019/2020 років.

Організація зустрічей з практичним психологам на засіданнях клубу «Турботливі батьки» та іншими вузькими спеціалістами дозволила батькам, чиї діти не охоплені дошкільною освітою, зорієнтуватись у виборі найбільш ефективних методів та прийомів роботи з дитиною, виходячи з аналізу її здібностей, темпу розвитку, індивідуально-типологічних особливостей, що сприяло кращому проведенню підготовки дошкільників до шкільного навчання.

Зацікавити батьків, чиї діти не охоплені дошкільною освітою, унаочнити для них запропоновані рекомендації дозволило відвідування колективних переглядів участь у святах та розвагах, тематичних днях та екологічних проектах, які організовувались у ЗДО № 266 упродовж навчального року.

Ця робота дозволила залучити дітей, неохоплених дошкільною освітою, до участі у різноманітних методичних заходах, сприяла оволодінню ними основами компетенції з різних освітніх ліній нової редакції Базового компоненту дошкільної освіти.

Аналізуючи управлінську діяльності адміністрації ЗДО № 266 доцільно зазначити, що контроль та керівництво проводилися регулярно у відповідності до листа МОНУ від 03.07.2009 № 1/9-455 «Планування роботи в дошкільних навчальних закладах». Тематика та види контролю були сплановані у розділі річного плану ІV «Вивчення стану життєдіяльності дітей», повторний контроль з урахуванням зазначених строків перевірки виконання наданих пропозицій та усунення недоліків, виявлених під час аналізу діяльності, проводився систематично. Це дозволило значно поліпшити якість проведення різних форм роботи з дітьми упродовж дня та консультативної допомоги для батьків, скорегувати види діяльності, заплановані для проведення з дошкільниками, батьками та педагогами з метою усунення визначених під час контролю недоліків.

У квітні 2019 року було проведено вибірковий контроль за якістю упровадження рекомендацій перевірок тематичного контролю та виконання рішень педагогічних рад.

Адміністративно-господарська діяльність у ЗДО № 266 упродовж 2019/2020 навчального року поводилась на основі врахування річного плану роботи. Вона була спрямована на створення розвивального життєвого простору дошкільників згідно з вимогами нової редакції Базового компоненту дошкільної освіти.

Упродовж року адміністрацією ЗДО № 266 разом з Радою закладу було повністю виконано заплановані заходи щодо проведення ремонту приміщень пральні, заміни вікон у групових приміщеннях на металопластикові, оснащення груп сучасними меблями. До того ж з метою поліпшення якості проведення навчально-виховного процесу придбано фахову методичну літературу, ігрові тести, розвиваючі посібники.

Особливу увагу приділено благоустрою та озелененню території:

оновлено клумби та рабатки, висаджено молоді дерева та кущі, садженці

однорічних та багаторічних квітів.

Сумісно з батьками проводилась робота щодо поліпшення матеріально-технічної бази ЗДО із залученням позабюджетних коштів, які витрачалися на поповнення матеріальної бази.

Відповідно до п. 45 Положення про дошкільний навчальний заклад, органом громадського самоврядування ЗДО № 266 стали загальні збори колективу, під час яких було заслухано звіти завідувача з питань статутної діяльності, розглядались питання освітньої, методичної, економічної і фінансово-господарчої діяльності ЗДО № 266 за 2019/2020 навчальний рік.

Щоквартально проводились засідання Ради ЗДО № 266, де були розглянуті питання поліпшення здобуття дітьми дошкільної освіти, зміцнення матеріально-технічної бази, погоджувались зміст і форми роботи з педагогічної освіти батьків.

Питання аналізу наслідків контролю розглядались під час нарад при завідувачі, що організовувались для різних категорій працівників упродовж року. Для обговорення під час виробничих нарад були винесені питання охорони життя і здоров’я дітей, організації харчування, здійснення оздоровчо-профілактичної роботи.

Обговорення всіма категоріями працівників рішень, які приймаються, дозволяє впливати на якість виконання прийнятих ухвал, делегувати окремим категоріям працівників контроль за їх виконанням, що призводить до більш ефективного їх виконання.

Адміністрацією ЗДО № 266 приділяється постійна увага створенню умов для організації раціонального харчування дітей дошкільного віку, що регламентується на ступними нормативно-правовими документами: на підставі Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про охорону дитинства», «Про молоко та молочні продукти», згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 №1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах», з метою організації якісного та повноцінного харчування вихованців дошкільних навчальних закладів, допомоги соціально незахищеним категоріям дітей у навчальних закладах міста, на підставі ст.32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись ст.59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

Харчування 3-разове. Вартість харчування становила для ясельних груп 24,60 грн. (з розрахунку: 9,84 грн. – бюджетні кошти та 14,76 грн. – батьківська плата) на дитину та для садових груп 33,50 грн. (з розрахунку : 13,40 грн. – бюджетні кошти та 20,10 грн. – батківська плата). Фактична вартість харчування однієї дитини за 9 місяців для ясельних груп - склала 22 грн., а для садових – 30 грн. Ефективність харчування дітей, за даними антропометричних вимірювань, задовільна. Показники приросту маси тіла дітей відповідають нормі. У меню наявні страви, які передбачені картотекою та затверджені міською Держпродспоживслужбою.

Для організації та проведення збалансованого харчування дітей проводився розрахунок основних інгредієнтів їжі (білків, жирів і вуглеводів) у раціонах харчування дітей відповідно до Таблиць хімічного складу та енергетичної цінності продуктів харчування, Таблиці заміни продуктів за енергоцінністю.

Продукти харчування і продовольча сировина приймались у присутності медичної сестри лише за наявності супровідних документів, що підтверджували термін їх виготовлення, безпечність, якість і відповідали вимогам державних стандартів, оцінювались за зовнішнім виглядом, запахом, смаком, кольором, консистенцією, із супровідними записами у бракеражному журналі.

Адміністрацією ЗДО № 266 постійно здійснювався контроль за технологією приготування їжі, якістю продуктів харчування, реалізацією продуктів та готової продукції, що сприяло виявленню фактичного стану роботи з організації харчування, можливості своєчасного внесення змін та доповнень до системи цієї роботи, у разі виявлення недоліків.

З метою проведення контролю за виконанням затвердженого набору

продуктів ведеться журнал обліку виконання норм харчування. На підставі аналізу занесених до нього даних кожні десять днів проводиться аналіз якості харчування, а за необхідності – його корекція.

Ретельний контроль за санітарним станом приміщень харчоблоку, комори та овочесховища, дотриманням санітарно-протиепідемічного режиму, правил особистої гігієни працівниками харчоблоку, своєчасне проходження персоналом, пов’язаним із харчуванням дітей медичного огляду, дозволили попереджати виникнення гострих кишково-шлункових інфекцій.

Упродовж 2019/2020 навчального року у кожній віковій групі було суворо дотримано режим харчування та умови прийому їжі дошкільників відповідно віковим та гігієнічним вимогам. З дітьми проводилась спеціальна робота зі освітньої лінії «Особистість дитини» нової редакції Базового компоненту дошкільної освіти. Основними формами роботи з питання організації харчування дошкільників стали тематичні бесіди, дидактичні ігри та вправи, інсценівки, сюжетно-рольові ігри «Запрошуємо гостей», «Святковий обід», «Сім’я» та інші. Це дозволило вихованцям швидше оволодіти основними культурно-гігієнічними навичками та правилами поводження за столом.

У ЗДО № 266 створено Раду з організації харчування. На засіданні Ради затверджується перспективне десятиденне меню, вирішуються питання по організації харчування, систематично проводяться конкретні заходи щодо ліквідації наявних недоліків, матеріали кожного засідання фіксуються у протоколі.

Систематична робота з питання організації харчування проводилась і з батьками. З цією метою вихователями були підібрані тематичні матеріали педагогічної реклами, що розміщувались у тематичних папках та спеціальному «Куточку з організації харчування». Щоденно для батьків вивішувалось меню та виставлялось контрольне блюдо. Питання щодо організації харчування розглядались під час групових та загальних батьківських зборів, Ради дошкільного навчального закладу. У процесі спільних засідань проводилось обговорення питань щодо якісного та кількісного стану раціону харчування дітей, його відповідності віковим та фізіологічним потребам; ефективність дотримання вимог та рекомендацій щодо формування раціону харчування відповідно до стану здоров’я вихованців; розглядався асортимент продуктів, які використовуються у харчуванні дошкільників. Це дозволило правильно організувати харчування дітей в ЗДО № 266 та вдома, враховувати побажання батьків.

Упродовж 2019/2020 навчального року дошкільників отримували дієтичне харчування відповідно до рекомендацій лікарів.

Аналіз харчування за 9 місяців минулого навчального року показав, що діти отримують повноцінне, раціональне харчування:

– грошові норми виконані на – 97 %,

– натуральні норми виконані на – 86 %.

Під час літнього оздоровчого періоду вартість харчування була збільшена завдяки ІІ сніданку (соку кип’яченому), який вони отримували щоденно з 01.06.2020 по 31.08.2020.

Дошкільники забезпечені водою гарантованої якості для дотримання питного режиму, постачальником якої є фірма «Роганська».

Але існує ряд недоліків, які потребують подальшого усунення, а саме:

– аналіз результатів засвідчив, що рівень сформованості навичок компетенції дошкільників зі освітньої лінії «Особистість дитини» нової редакції Базового компоненту дошкільної освіти знаходиться в основному на середньому та достатньому рівні, потребує подальшого вдосконалення й робота, пов’язана з формуванням у дошкільників вміння правильно виконувати основні та загально розвиваючі рухи. При виконанні рухів на рівновагу діти припускаються найбільше помилок. До того ж, вимагає оновлення шляхом добору інноваційних методів та прийомів, сучасних форм оздоровлення система проведення оздоровчо-профілактичної роботи відповідно до вимог нової редакції Базового компоненту дошкільної освіти у межах «Школи сприяння здоров’ю».

Робота по ознайомленню дошкільників з різними видами профілактичних вправ, способами ведення здорового способу життя, збереження здоров’я, профілактики різних захворю­вань, шкідливих звичок у процесі екологічного виховання проводилась на основі традиційних форм роботи з дошкільниками. Не застосовувались нетрадиційні підходи до здійснення екологічного виховання.

Дошкільники обмежено використовували отримані уявлення та опановані поняття щодо дотримання правил здорового способу життя під час практичної діяльності, а також у повсякденному житті. Вони не мали чітко відпрацьованого алгоритму дій щодо дотримання основ здоров’я-збережувальної поведінки.

В усіх групах відзначається переважно середній рівень засвоєння програмових вимог з екологічного виховання, а також недостатній рівень розвитку навичок природничо-екологічної поведінки, у старших дошкільників, особливо спеціальних та санаторних груп. Дошкільники мають обмежені уявлення про позитивний та негативний влив людини на природне довкілля. Вони лише після нагадування дорослого дотримуються правил природокористування у найближчому природному оточенні. Діти мають достатньо розвинених навичок здійснення роботи щодо економного

використання води та енергоносіїв у побуті.

Потребує перебудови відповідно до сучасних вимог система патріотичного виховання, формування загальнолюдських цінностей засобами художньої літератури. Доцільно проводити різні види роботи з вихованцями на основі використання в практиці роботи спадщини В.С. Сухомлинського. Індивідуальний підхід до кожного дошкільника дозволяє сформувати у дітей уявлення про основні суспільні поняття: Батьківщина, національність, громадянство. Дошкільники часто виявляють недостатньо інтересу до звичаїв та традицій рідного народу, його культурної спадщини.

У цілому вважаємо, що роботу колективу ЗДО № 266 за минулий 2019/2020 навчальний рік можна оцінити як «задовільну».

У наступному навчальному році педагогічний колектив ЗДО № 266 буде керуватися наступними основними нормативними документами:

- Конституція України;

- Конвенція прав дитини, схвалена Генеральною Асамблеєю ООН 20.11.1989 року;

- Закон України від 23.05.1991 № 1060- ХІІ «Про освіту»;

- Закон України від 06.07.2010 № 2442-VІ «Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної освіти (щодо організації навчально-виховного процесу)»;

- Закон України від 11.07.2001 № 2628-ІІІ «Про дошкільну освіту»;

- Закон України «Про мови в Українській РСР» від 28.10.1989 №8312-11;

- Закон України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення»;

- Постанова Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 №305 «Про затвердження Положення про дошкільний навчальний заклад» (зі змінами, внесеними постановами Кабінету Міністрів України від 16.11.2011 №1204, від 29.07.2015 № 530);

- Положення про дошкільний навчальний заклад України, затверджене Постановою Кабінету Міністрів України від 05.10.2009 №1124;

- Постанова Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 №306 «Про затвердження Положення про навчально-виховний комплекс «дошкільний навчальний заклад – загальноосвітній навчальний заклад», загальноосвітній навчальний заклад – дошкільний навчальний заклад», (зі змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 №768);

- Стратегія національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки (затверджена Указом Президента України від 13 жовтня 2015 року за № 580/2015);

- Концепція дошкільного виховання;

- Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді (затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 16 червня 2015 року за № 641);

- Національна доктрина розвитку освіти України;

- Державний стандарт початкової загальної освіти, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 20.04.2011 № 462;

- Базовий компонент дошкільної освіти (нова редакція), затверджений наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України № 615 від 22. 05. 2012, схвалений рішенням колегії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, протокол від 04.05.2012 №5/2-2, та затверджений наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 22.05.2012 № 615;

- Методичний лист Міністерства Освіти та науки України від 06.06.2005 року № 1/9-306 «Організація та зміст навчально-виховного процесу в дошкільних навчальних закладах»;

- Лист Міністерства освіти і науки України від 03.07.09 №1/9-455 «Планування роботи в дошкільних навчальних закладах»;

- Лист Міністерства освіти і науки України від 25.07.2016 № 1/9-396 «Про організацію національно-патріотичного виховання у дошкільних навчальних закладах»;

- Інструктивно-методичні рекомендації «Про організацію національно-патріотичного виховання у дошкільних навчальних закладах» (додаток 1

до листа Міністерства освіти і науки України від 25.07.2016 № 1/9-396);

- Лист Міністерства освіти і науки України від 27.09.2010 №1/9–666 «Про організацію роботи з дітьми п’ятирічного віку»;

- Лист Міністерства освіти і науки України від 19.08.2011 №1/9–634 «Про забезпечення взаємодії в освітній роботі з дітьми старшого дошкільного і молодшого шкільного віку»;

- Лист Міністерства освіти і науки України від 23.09.2014 №1/9–482 «Щодо організації роботи з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності у дошкільних навчальних закладах»;

- Лист Міністерства освіти і науки України від 02.09.2016 №1/9-454 «Про організацію роботи з музичного виховання дітей у дошкільних навчальних закладах»;

- Лист Міністерства освіти і науки України від 02.09.2016 № 1/9-456 «Про організацію фізкультурно-оздоровчої роботи у дошкільних навчальних закладах»;

- Лист Міністерства освіти і науки України від 16.06.16 №1/9-315 «Щодо організації освітньої роботи в дошкільних навчальних закладах у 2016/2017 навчальному році»;

- Лист Міністерства освіти і науки України від 13.06.17 №1/9-322 «Про організацію освітньої роботи в дошкільних навчальних закладах у 2017/2018 навчальному році»;

- Лист Міністерства освіти і науки України від 17.08.2017 № 1/11-8268 «Про перелік навчальної літератури, рекомендованої Міністерством освіти і науки України для використання у дошкільних навчальних закладах у 2019/2020 навчальному році»;

- Наказ Міністерства освіти і науки України від 20.04.2015 № 446 «Про затвердження гранично допустимого навчального навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форми власності»;

- Наказ Міністерства освіти і науки України від 20.05.2016 № 544 «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 04 листопада 2010 року № 1055»;

- Лист Інституту інноваційних технологій і змісту освіти від 26.07.2010 №1.4/18–3082 «Про організовану і самостійну діяльність дітей у дошкільних навчальних закладах»;

- Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 24.03.2016 №234 «Про затвердження Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів», (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 14 квітня 2016 р. за №563/28693)

та програмами:

- Державна програма «Освіта ХХІ століття», затверджена Постановою Кабінету Міністрів України від 3 листопада 1993 року за №869;

- Державна цільова соціальна програма розвитку дошкільної освіти на період до 2017 року, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 13. 04. 2011 № 629;

- План заходів на виконання Державної цільової соціальної програми розвитку дошкільної освіти на період до 2017 року, затверджений наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 28 07. 2011 № 905;

- Дитина: Освітня програма для дітей від двох до семи років / наук. кер. проекту В.О. Огнев юк; авт. кол.: Г.В. Бєлєнька, О.Л. Богініч, Н.І. Богданець-Білоскаленко [ та ін. ]; наук. ред.: Г.В. Бєлєнька, М.А. Маковець; Мін.осв. і науки України, Київ. ун-т ім. Б. Грінченка. – К.: Київ. ун-т ім.. Б. Грінченка, 2016;

- Програма розвитку дітей дошкільного віку із затримкою психічного розвитку від 3 до 7 років «Віконечко» / за заг. ред. Сак Т.В. – Тернопіль: Мандрівець, 2015. Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (лист від 12.04.2013 р. № 1/11-6943);

- «Україна - моя Батьківщина». Парціальна програма національно- патріотичного виховання дітей дошкільного віку / О.М. Калуська, І.І. Кичата, Ю.М. Палець; за наук. ред. О.Д. Рейпольської. – Тернопіль: Мандрівець, 2015. Схвалено для використання в дошкільних навчальних закладах комісією з дошкільної педагогіки та психології Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України (лист ІМЗО від 25.03.2016 р. № 2.1/12-Г-85);

- Програма з основ здоров’я та безпеки життєдіяльності дітей дошкільного віку «Про себе треба знати, про себе треба дбати» / Л.В. Лох-вицька. – Тернопіль: Мандрівець, 2014. Схвалено для використання в дошкільних навчальних закладах Комісією з дошкільної педагогіки та психології Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України (лист І ІТЗО від 08.11.2013 р. № 14.1/12-Г-632).

Кiлькiсть переглядiв: 142